Onze behandelingen zijn voor mannen en vrouwen
Rotterdam-centrum

Privacyverklaring

Clinic Lara’s Rotterdam, gevestigd aan Mariniersweg 34, 3011 NP Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.larabeauty.nl/rotterdam-centrum
Mariniersweg 34, 3011 NP Rotterdam 0103105969

I. Erkan is de Functionaris Gegevensbescherming van Clinic Lara’s Rotterdam Hij is te bereiken via erkan@cliniclaras.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Clinic Lara’s Rotterdam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Clinic Lara’s Rotterdam verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Clinic Lara’s Rotterdam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te beiden een account aan te maken


Geautomatiseerde besluitvorming

Clinic Lara’s Rotterdam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Clinic Lara’s Rotterdam) tussen zit.

Clinic Lara’s Rotterdam gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Useful software. wordt gebruikt om afspraken te maken en af te rekenen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Clinic Lara’s Rotterdam bewaart persoonsgegevens zo lang als u klant blijft of interesse blijft tonen in de diensten van ons, er een wettelijke verplichting is om de gegevens te bewaren of Clinic Lara's Rotterdam op goede gronden meent gegevens noodzakelijkerwijs te mogen bewaren.
 
Clinic Lara's Rotterdam verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Delen van persoonsgegevens met derden

Clinic Lara’s Rotterdam verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Clinic Lara’s Rotterdam gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Clinic Lara’s Rotterdam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar erkan@cliniclaras.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Clinic Lara’s Rotterdam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Clinic Lara’s Rotterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via erkan@cliniclaras.nl

Bekijk onze acties en aanbiedingen of geef een cadeaubon weg

Acties en aanbiedingen Cadeaubon bestellen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Rotterdam-centrum en ontvang 1 keer per maand een leuke actie in je mailbox!